સોમલાની શેતાનિયત

             એક સાંજે અમારી મિત્રમંડળીમાં બચુભાઈએ કહ્યું: અમારા ઘરની કામવાળીને તેના પતિ–સોમલાએ સગર્ભાવસ્થામાં કાઢી મૂકી. બાઈને છેલ્લા દિવસો જતા હતાં. તે મંદિરમાં જઈને રામજીની મૂર્તિના ચરણોમાં પડીને રડી રહી હતી. મેં એને ઘરે જવા સમજાવી પણ એણે જવાબમાં કહ્યુ: ના ના… મારો રામ મારા ધણીને સદબુદ્ધિ આપશે અને સૌ સારા વાના થશે…! મારે કહેવું પડ્યું: આ મામલામાં અત્યારે તાત્કાલિક તો કોઈ નારીસંસ્થાજ સારા વાના કરી શકશે. તેં રામાયણ નથી વાંચ્યું એટલે શું કહું બાકી પૂછી જો તારા આ સીતાજીને… ખુદ રામચંદ્રજીએ પણ સીતાજી ગર્ભવતી હતા ત્યારે તેમનો ત્યાગ કરીને “સોમલાવાળી” જ કરી હતી. એ રામજીને ભરોસે રહીશ તો અહિંયા જ તારા લવ–કુશનો જન્મ થઈ જશે!

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s