બીલો ડિગ્નિટી

     આજના યુવાનો ચાર હજાર રૂપિયાથી ઓછી કિંમતના બુટને બીલો ડિગ્નિટી સમજે છે. ગરીબ માબાપો દીકરાની ડિગ્નિટી જાળવવા દેવું કરીને તેની ઈચ્છા પૂરી કરે છે, પણ ચાર હજારના બુટ પહેર્યા પછી આડે માર્ગે ન જવાય તેનું દીકરાઓને ભાન હોતું નથી. તેમની મંઝિલ પાનનો ગલ્લો, નુક્કડ કે સિનેમાહૉલ હોય છે. એ લિસ્ટમાં દૂર સુધી પુસ્તકાલયનો સમાવેશ થતો નથી. બચુભાઈ કહે છે, “મારો ભત્રીજો રોજ લાઈબ્રેરી જાય છે એવું તેણે જણાવ્યું ત્યારે ખુશ થઈને તેને બક્ષિસ આપવા મેં ખિસામાંથી ૧૦૦ રૂપિયાની નોટ કાઢી. પણ તેણે સ્પષ્ટતા કરી કે, “લાઈબ્રેરી એટલે પુસ્તકોની નહીં, વિડિયો કૅસેટોની લાઈબ્રારી…!” ત્યારે મેં તેને એ સોની નોટ આપતાં કહ્યું, “આવતીવેળા સોના છૂટા લઈ આવજે…!”

 

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s