ઈશ્વરનો ઝૂમખો

        માણસ પોતાની કીચેનમાં ઘણી ચાવીઓનો ઝૂમખો રાખે છે તે રીતે અંતરમાં પણ અનેક દેવી દેવતાઓ પ્રત્યે શ્રદ્ધા રાખે છે. ઘરમાં મંદિર એક જ હોય પણ તેમાં અનેક ભગવાનોના ફોટાઓની કતાર લાગી ગઈ હોય છે. ભીખ માગતો ભિખારી પણ એકી સાથે પાંચ સાત દેવોના નામ બોલી જાય છે. (શેઠિયો કોણ જાણે કયા ભગવાનને માનતો હોય?) સતત મૂંઝવતો સવાલ એ છે કે જ્યાં રાત દહાડો પ્રભુ ભક્તિ થાય છે… નમાઝ પઢાય છે… તરેહ તરેહના કર્મકાંડો થાય છે, એ બધાનો માણસોને કોઈ નક્કર ફાયદો થાય છે ખરો…? પ્રભુ પ્રાર્થનાનો ટેલિગ્રામ ઈશ્વર સુધી પહોંચતો હશે ખરો…? ત્યાંથી કોઈ એક્નોલોજમેન્ટ (સ્વીકાર પહોંચ) માણસને મળે છે ખરી…? એથી જ અમારા બચુભાઈ ઈશ્વરભક્તિને અંધારામાં છોડવામાં આવતા તીર જેવી ગણે છે. તીર ક્યાં જાય છે, કોને વીંધે છે. કશી જાણ થતી નથી…! અમને હંમેશા લાગ્યું છે કે ઈશ્વર કવરેજ  એરિયાની બહાર હોય છે. એથી એની સાથે ઈન્ટરનેટ દ્વારા (તો નહીં જ પણ “અંતરનેટ” દ્વારા પણ) સંપર્ક થઈ શકતો નથી. બોલો, એની સામે કયા ગ્રાહક સુરક્ષા સંઘમાં ફરિયાદ કરવી…?

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s