પ્રારબ્ધનો પાવર ઓફ એટર્ની

      યુવાનો ઘણીવાર ફરિયાદ કરતા હોય છે, વડીલો અમને સમજતા નથી એવા યુવાનોને પૂછવાનું મન થાય છે– પ્રેમમાં પડવાની બાબતે તમે કેવી સ્વતંત્ર નિર્ણયશક્તિ ધરાવો છો? છોકરીઓની છેડતી કરવાના કામમાં તમે કેવા આત્મનિર્ભર છો? પ્રશ્રપત્ર ફોડવાની બાબતે તમે કેવા મહેનતુ છો? તમારુ પેપર સારુ જાય તે કરતાં કોની પાસે જાય તે જોવામાં જ તમને કેમ વધુ રસ રહે છે? હડતાળ પાડવાના મામલામાં તમને કેમ કોઈ વડીલની સલાહની જરૂર નથી પડતી? યાદ રહે, ન ભણવું એ ન ભણાવવા જેટલું જ સહેલું છે. પણ એ બે સહેલી બાબતો ભેગી મળે છે ત્યારે જીવન અત્યંત અઘરું બની રહે છે…! એ ભૂલવા જેવું નથી કે અભ્યાસકાળ જ એવો તબક્કો છે જ્યાં આપણું ભાગ્ય લખવાનો પાવર ઓફ એટર્ની ભગવાન આપણને આપી દે છે!

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s