વિણાટ ઘઉં મળી શકે… વિણાટ ધર્મ નહીં

         જીવનમાં રસોડાથી માંડી રાજ્યસભા સુધી અને મંદિરથી માંડી મોલ સુધી સર્વત્ર વિવેકબુદ્ધિથી વર્તવું જરૂરી છે. એથી થોડીક સારી ટેવ કેળવીએ. જેવી કે નીવડેલા સંતો કે કથાકારોના આચારવિચારોનો ઉંડાણથી અભ્યાસ કરો. તેમની સારી વાતને જરૂર વખાણો પણ તેમના ચરણ પૂજવાથી દૂર રહો. તેમના વિચારોને વધાવો પણ આચરણનું આકરું ઓડિટ કરો. તેમને ઘરમાં ઉતારો ભલે આપો પણ તેમની આરતી ના ઉતારો. ખાસ તો સ્ત્રીઓને કહેવાનું પ્રાપ્ત થાય છે કે તમે નસીબ જોગે મંદોદરી બનવું પડ્યું હોય તો તે પાપ નથી. પણ રાવણે કરેલા સીતાહરણને છાવરો તે પાપ ગણાય. તમારી આસ્તિક્તાને અક્કલ જોડે બાર ગાઉનું છેટું ના હોવું જોઈએ. બજારમાંથી ખરીદેલા જુવાર, ચોખા કે ઘઉંને ચાળીને ઉપયોગમાં લેવાય છે. તેમ ધર્મના ઉપદેશોને પણ વિવેકબુદ્ધિની ચારણીથી ચાળવા જરૂરી છે. આજે વિણાટ ઘઉં મળી શકે પણ વિણાટ ધર્મ મળવો મુશ્કેલ છે. ઈશ્વર હોય કે ના હોય મનની શાંતિ ખાતર ઘર આંગણે તેને પૂજતા રહેવામાં ખાસ નુકસાન નથી, પણ ઈશ્વરને હાસિયામાં ધકેલી દઈને પાખંડી બાબાને પૂજવા લાગો તે ચોવીશ કૅરેટનું પાપ ગણાય. યાદ રહે કોઈ લંપટના હાથમાં મચ્છરની જેમ મસળાઈ જવામાં કોઈ ભક્તિ નથી… બલકે સમગ્ર નારી જાતિએ  નીચા જોવું પડે એવું શરમજનક કૃત્ય છે. બને તો બાબાને છોડી ઘરના વૃદ્ધ બાપાની સેવા કરો. તે સાચી કુટુંબસેવા ગણાશે. ભક્તિમાં બુદ્ધિ ભળવી જોઈએ, દુર્બુદ્ધિ નહીં.  

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s