યુવાનોનું બુદ્ધિદારિદ્રય

       થોડા સમય પર વાંચવા મળેલું, ભારતીય ટીમના કેપ્ટન મહેન્દ્રસિંઘ ધોનીનું મંદિર બનાવવાની તડામાર તૈયારી તેના ફેનક્લબે કરી છે. ધોનીની બહેને પ્રતિભાવ આપ્યો હતો: ‘માનવીને ભગવાન તરીકે સ્થાપવાની ભૂલ ન કરવી જોઈએ…!’ ધોનીના પિતાશ્રી પાનસિંઘે રોકડું પરખાવ્યું હતું: ‘એક દિવસ ધોનીનું પૂતળુ બાળવામાં આવે… અમારા ઘર પર પથ્થરમારો પણ કરવામાં આવે અને ત્યારબાદ ધોનીનું મંદિર બનાવવાની દરખાસ્ત આવે આવું વલણ ઠીક નથી…!’ પ્રજાનો પ્રેમ શ્વાન જેવો હોય છે. (સોબત કરતાં શ્વાનની… બે બાજુનું દુ:ખ ખીજ્યું કરડે પિંડીએ… રીઝ્યું ચાટે મુખ…!’) યુવાપેઢીને ફિલ્મ અને ક્રિકેટનું ઘેલું લાગ્યું છે. પરંતુ તેઓ જેટલા આવેગથી મંદિર બનાવે છે, તેવાજ ક્રોધથી પૂતળા પણ બાળે છે. મુગ્ધાવસ્થાનો છીછરો આવેગ અને વિચારશક્તિનો અભાવ એ બે નબળાઈઓમાંથી આ પૂતળાકલ્ચર પેદા થયું છે. અમારુ ચાલે તો અમે યુવાપેઢીમાં રહેલા બુદ્ધિદારિદ્રયનું પૂતળુ બાળીએ. જોકે આ તો થઈ ગુસ્સાની વાત  બાકી એમ કાંઈ રાવણનું પૂતળુ બાળવાથી દેશની સીતાઓ બચી જશે ભલા…? માણસના મનમાં રમતુ રાવણત્વ નાબુદ થશે તો જ કંઈક દુ:ખો ઓછા થઈ શકશે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s