નેતાઓમાં હોળી ટાઢી કરવાનો રિવાજ નથી

     ગામડાઓમાં હોળીને બીજે દિવસે ટાઢી કરવાનો રિવાજ હોય છે. વર્ષોથી સ્ત્રીઓ હોળી ટાઢી કરે છે છતાં સમાજમાં હોળી સળગે છે. દેશમાં આતંકવાદીઓ હોળી સળગાવે છે. કુટૂંબમાં સાસુ વુહુ હોળી સળગાવે છે. લોકોના દિલમાં મોંઘવારીની હૈયાહોળી સળગતી રહે છે. ‘અચ્છે દિન આનેવાલે હૈ…!’ એવું વચન મોદી સાહેબે આપ્યું છે. કૃષ્ણએ પણ ‘મહાભારત’માં એક વચન આપ્યું હતું: ‘જ્યારે જ્યારે દુનિયામાં પાપનો ભાર વધી જશે ત્યારે હું પાપીઓનો નાશ કરવા અને ધર્મની રક્ષા કરવા યુગે યુગે અવતાર ધારણ કરીશ…!’ કૃષ્ણનું વચન શરાબીના વચન જેવું જૂઠું સાબિત થયું છે. મોદી સાહેબે આપેલું ‘અચ્છે દિન’નું વચન કેટલું ફળિભૂત થાય છે તેની પ્રતીક્ષા કરવા સિવાય છૂટકો નથી. દોસ્તો, એકવીસમી સદીના આ તણાવયુક્ત જનજીવનમાં સૌના દિલમાં આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિની હૈયાહોળી સળગે છે. ફાગણ મહિનામાં સળગતી હોળી કરતાં આવી સામાજિક આગજની વધુ દર્દનાક છે. કેમકે આપણા નેતાઓમાં હોળી ટાઢી કરવાનો રિવાજ નથી.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s