જો હૈ સમા કલ હો ના હો…!

       ચિંતકો કહે છે જીવનમાં જે ક્ષણ માણશો તેજ તમારી હશે. સુખની નદી તમારા પગ આગળથી વહી જતી હોય અને તમે એકાદ ખોબો ય ન ભરો તો નદીને અફસોસ થતો નથી. જુવાનીમાં ન ભોગવી શકાયેલા સુખની તમને ઘડપણમાં રિટ્રોસ્પેક્ટિવ ઈફેક્ટ (પાશ્ચાતવર્તી અસર) મળતી નથી. આથમતી અવસ્થામાં અખરોટ મળે ત્યારે દાંત દગો દઈ બેઠા હોય છે, બલકે દૂધમાં રોટલો ઓગાળવા માટે પણ હાથની શક્તિ ઓછી થઈ ગઈ હોવાથી વહુએ મિક્સર ફેરવવું પડતું હોય છે. સુખની એક સીઝન હોય છે તેમ દુ:ખોનો ય સમય હોય છે. યુવાની સુખની સીઝન ગણાય અને ઘડપણ એટલે દુ:ખોનું ડેન્જર ઝોન…!

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s