ધરમનો ધડો….અને વિજ્ઞાનનો વજનકાંટો

     સત્ય સોના જેવું કીમતી ગણાય. પરંતુ કોર્ટમાં ઘણીવાર બગસરુ ચોવીસ કૅરેટના સોના તરીકે જીતી જાય છે. અંધશ્રદ્ધાને શ્રદ્ધાના વાઘા પહેરાવીને તેની શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવે છે. ચાલો એકવીમમી સદીમાં જગતભરની તમામ શ્રદ્ધા કે અંધશ્રદ્ધાઓને નવેસરથી સત્ય અને વિજ્ઞાનના ત્રાજવે તોલીએ અને જે વજન ઉતરે તેના પર વિજ્ઞાન દ્વારા આઈ.એસ.આઈનો માર્ક લગાડીએ. યાદરહે, સત્યનો ધરમકાંટો વિજ્ઞાન દ્વારા ‘ટેસ્ટેડ એન્ડ ઓકે’ થયેલો હોય છે. ધરમના ધડામાં ફેર હોઈ શકે પણ વિજ્ઞાનના વજનકાંટામાં એક મિલિગ્રામનો ય ફરક હોતો નથી. 

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s