લાશનો એલ.આઈ.સી

                                           લાશનો એલ.આઈ.સી

    ઘણીવાર લેખકની કલમ કમજોર હોય તોય તેના પુસ્તકો ખૂબ વેચાય છે. કેટલાક લેખકોને લખતા આવડે તેના કરતાં વેચતા વધુ સારુ આવડતું હોય છે. તેઓ તેમના અનુભવને આધારે સમજી ગયા હોય છે કે લખવું, છાપવું અને વેચવું એ ત્રણેમાં અક્કલ કરતાં આવડત વધુ ભાગ ભજવે છે. માર્કેટીંગનો મંત્ર આવડતો હોય તો તમારા શીંગચણા કાજુના ભાવે વેચાઈ શકે છે. વસ્તુના વેચાણને હવે ગુણવત્તા સાથે ઝાઝી નિસબત નથી હોતી. વેચતા આવડે તો ટાલિયાને કાંસકી વેચી શકાય… આંધળાને આયનો વેચી શકાય… અને પુલના ગરનાળા નીચે રહેતા ભીખારીના ઘરનો વીમો ઉતરાવી શકાય. અરે…! ચાર પાંચ મિનિટ પછી જે લાશનો અગ્નિસંસ્કાર થવાનો હોય તે લાશનો જીવનવીમો ઉતરાવી શકાય! દુનિયા ખરીદતી હૈ… બેચને વાલે ચાહિયે…!

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

                                           ભંગોરના ભાવે સોનુ

    અમારા બચુભાઈ કહે છે, ‘હમણા મેં રોકડા ત્રણસો ચૂકવી એક પુસ્તક ખરીદ્યું. પહેલા આવું નહોતું થતું પણ જ્યારથી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસની શોધ થઈ છે ત્યારથી કોઈના ભેજાનો સડેલો કચરો આપણા હાથમાં પુસ્તકસ્વરુપે આવી પડે છે.  આપણે સાચું બોલવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી નથી હોતી એટલે લેખકને આઘાત નથી લાગતો. બાકી એના પુસ્તક માટે પસ્તીના ત્રાજવા સિવાય બીજી કોઈ જગ્યા આપણને યોગ્ય જણાતી નથી. પુસ્તકના બે પૂઠાં વચ્ચે જે કહેવાતું મધ ભર્યું હોય તેમાં ૯૮ ટકા ખાંડની ચાસણી હોય છે. એવી ચાસણી ક્યારેક પૂરા ત્રણસો રૂપિયામાં વેચાય છે. ખાંડ ૩૦ રૂપિયે કિલો અને ચાસણીના ત્રણસો રૂપિયા…! (ગણી કાઢો કેટલા ટકાનો ધંધો થયો?) આવો સોદો થાય ત્યારે ભંગોરના ભાવે સોનુ વેચાતું હોય એવો ઘાટ થાય છે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s