પ્રેમની પરીક્ષા

પ્રેમની પરીક્ષા

    દરેક વ્યક્તિને પોતાના નોખા ગમાઅણગમા હોય છે. પણ કોઈ એકાદને કંઈક ના ગમે તે બાબત તે વસ્તુનું સાચું માપ ન ગણાય. ચોવીસ કૅરેટનું સોનુ ઝાંખુ લાગે તો શક્ય છે આંખે મોતિયો હોય. ભેંસના આંચળમાંથી નીકળેલા દૂધની ધારા સીધી મોઢામાં પડે તો પણ દૂધમાં મિલાવટની શંકા જાય તો વાંક માણસની પ્રકૃતિનો ગણાય. દરેકની ફૂટપટ્ટી પર ઓછા વધતા આંકડા હોવાના. સત્યને તોલવાના બધાના ત્રાજવાનો ધડો બરાબર હોતો નથી. ગલી મહોલ્લાનો કોઈ ટપોરી લફરું કરે અને નિષ્ફળ જાય તો તે વ્યક્તિગત  નિષ્ફળતા કહેવાય. તે કારણે પ્રેમ ખરાબ છે એવું માની ન લેવાય. પ્રેમ કરનારાઓને પ્રેમની વ્યાખ્યા ન આવડતી હોય એમ બને. પણ તેથી તેમનો પ્રેમ કાચો કે ખોટો છે એમ ન માની લેવાય. જો એવું માની લઈએ તો લયલા–મજનુ… શિરી–ફરહાદ કે હીર–રાંઝાને પ્રેમની પરીક્ષામાં ડિસ્ટીંક્શન સાથે નાપાસ થયેલા જાહેર કરવા જેવી ભૂલ ગણાય.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s