તો ગાંધીજીને લોકોએ ફટોર ગણીકાઢ્યા હોત

           કોઈ દરજી કાપડની સાઈઝ પ્રમાણે તેની મેઝરટેપમાં આંકડા બદલે તો તેણે ગ્રાહકે ગ્રાહકે ટેપ બદલવી પડે. સત્યનો ‘ધરમકાંટો’ તો એક જ હોય. રાજા હોય કે રંક… તે વડે સૌના માપ સરખાં નીકળે. પરંતુ થાય છે એવું કે માણસ મોટો બની જાય પછી તેની ખોટી વાત પણ મોટી બની જાય છે. જરા વિચારો, દશરથ રાજાનો કોઈ પુત્ર રામમાંથી ‘રામચંદ્રજી’ ના બની શક્યો હોત તો કથાકારો સીતાત્યાગની તેમની ભૂલ પર ઢાંકપીછોડો કરતા હોત ખરા? આજે ઝૂંપડપટ્ટીનો કોઈ પીંડક જુગારમાં પત્નીને હારી આવે તો તે અર્જુન કે યુધિષ્ઠિર જેવો મહાન ગણાય શકે ખરો? માંસાહારનું દેવુ ચૂકવવા માટે ઘરમાંથી સોનાનું કડું ચોરનારા ગાંધીજી જો આઝાદી અપાવીને મહાન ન બની શક્યા હોત તો લોકોએ તેમને ‘ફટોર’ ગણી કાઢ્યા હોત. મતલબ વડીલોનો માપદંડ બિલકુલ સાચો છે. માણસ દેહથી મહાન નથી હોતો, પોતાના સારા કર્મો વડે મહાન બની શકે છે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.co 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s