હોઠ પર મચ્છર બેઠું હોય તો…

      હેલ્મેટ ન પહેરી હોય તેવા વાહનચાલકો પાસેથી પોલીસ દંડ વસૂલ કરે છે ત્યારે વાહનચાલકોનું માથુ અકસ્માતમાં ન ઘવાય તેટલું ગજવે ઘવાય છે. હવે કારના ગ્લાસ પરથી સનકન્ટ્રોલ ફિલ્મ કાઢી નાખવાના ફતવાથી નવેસરથી લોકોની ફિલમ ઉતરવાની છે. આપણી જેલો અને કાયદાઓ કાચી માટીના રમકડા જેવાં હોય છે. એવું ઘણીવાર બન્યું છે કે જેની બાજુમાં પોલીસ ઊભેલા હોય એવા ગુનેગારો છટકીને નાસી ગયા હોય. આપણું સુરક્ષાતંત્ર કેટલું પાણીપોચું છે તેનો અંદાજ પોલીસની આવી નિર્વીર્ય નિગરાની પરથી આવી શકે છે. પોલીસ એક ગુનેગારને ન સાચવી શકે તો હજારો નાગરિકોની સુરક્ષા શી રીતે કરી શકે? હાથકડી લોખંડની હશે તો પણ જો પોલીસ ઢીલી હશે તો તેનો કોઈ ફાયદો નહીં થાય. સનકન્ટ્રોલ ફિલ્મ કાઢી નાખવાથી લાખો વાહનચાલકો મુશ્કેલીમાં આવી પડશે. એકાદ આતંકવાદી કે ગુનેગાર છટકી ન જાય તે માટે કરોડો નિર્દોષ લોકોને શિરે કાયમની મુશ્કેલી ઠોકી બેસાડવી એ વ્યવહારુ ઉપાય નથી. કોઈ પણ ઉપાયો બુદ્ધિગમ્ય હોવા જોઈએ. હોઠ પર મચ્છર બેઠું હોય તો ડીડીટી ન છંટાય અને ભોજનની થાળીમાં વાંદો પડે તેના પર બેગોનસ્પ્રે છાંટીએ તો ગાંડા ગણાઈએ.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s