ગૉડનું ‘ટફ’ પેપર

        ચેલૈયો અને સાંગળશા શેઠની કથામાં વાંચવા મળ્યું હતું કે ભગવાન સાધુ વેશે આવ્યા અને શાંગળશા શેઠ સામે એવી શરત મૂકી કે: ‘તમે પતિ પત્ની બેઉ તમારા દીકરા ચેલૈયાનું માથુ કાપીને તેને ખાંડણીમાં મૂકો અને (એક પણ આંસુ પાડ્યા વિના) તેને ખાંડો, ત્યારબાદ દીકરાના માંસનું ભોજન રાંધીને મને હસતા હસતા જમાડો તો જ હું જમુ…!’ કહે છે ઈશ્વરે શાંગળશાની પરીક્ષા લેવા માટે એવું કર્યું હતું. ઈશ્વરનું આવું સ્વરુપ ગળે ઉતરતું નથી. અમને પાક્કી ખાતરી છે કે કોઈ દોઢ અંદ્ધશ્રદ્ધાળુએ આવો ગપગોળો વહેતો મૂક્યો હશે. આપણામાં હોય તેટલી બધી બુદ્ધિ કામે લગાડીને વિચારીએ તો સમજાશે કે દાઉદ ઈબ્રાહિમ કે ઓસામા બિન લાદેન પણ આટલા ક્રૂર ન બની શકે. આજના કોન્વેન્ટિયા કલ્ચરને આ પૌરાણિક કથા સંભળાવવામાં આવે તો શક્ય છે તેઓ બોલી ઊઠે: ‘ગૉડ તો દયાળુ કહેવાય છે, તેના ભક્તોની પરીક્ષા માટે તે આટલું ‘ટફ’ પેપર કાઢે તે સાચું લાગતું નથી!’ આપણા કથકારો આવા બેવકૂફી ભરેલા ગપગોળાઓ ઉધરસના ગળફાની જેમ જાહેરમાં ફંગોળતા રહે છે તે કારણે લોકોની મૂર્ખતાને પોષણ મળે છે. અમે માનીએ છીએ કે શ્રદ્ધા અને ધર્મને નામે આવું જૂઠાણુ ફેલાવવા બદલ તેમની સામે ગુનો દાખલ કરીને તેમને સજા કરવી જોઈએ. તમે શું માનો છો?

 dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s