ભગવાન વર્સીસ વિજ્ઞાન

ભગવાન વર્સીસ વિજ્ઞાન

       જાદુગર પી.સી. સરકાર રસગુલ્લા કાઢી શકે પણ ગરીબો માટે પૈસાના ગલ્લા સાંઈબાબા જ ખોલી શકે. હજી સુધી એ સિલસિલો ચાલુ રહ્યો છે કે ધર્મ અને ઈશ્વરના નામ પર માનવતાના જે કામો થાય છે તે વિજ્ઞાન કે ટેકનોલોજીના પ્રચારથી નથી થઈ શકતા. કારણ એજ કે આપણે ભગવાનને માનીએ છીએ તેટલું વિજ્ઞાનને નથી માનતા. શ્રદ્ધામાં માનીએ છીએ તેટલું શ્રમમાં નથી માનતા. પૂજામાં માનીએ છીએ પણ પ્રયોગમાં નથી માનતા. આપણે ન દેખાતા ભગવાનની રાત દિવસ પૂજા કરીએ છીએ અને જીવતા જાગતા ઈન્સાનને નજરઅંદાજ કરીએ છીએ. પણ વિજ્ઞાન પ્રબોધે છે કે સત્યને સ્વીકારીને તેનો માનવકલ્યાણાર્થે ઉપયોગ  કરો. મતલબ કોઈ નવજાત બાળકીને દૂધ પીવડાવીને જીવાડો તેને દૂધ પીતી ના કરો.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s