લ્યો.. બારનો માલિક દારૂની પરમીટ આપશે

લ્યો.. બારનો માલિક દારૂની પરમીટ આપશે 

        લોકો ચાલુ વાહને મોબાઈલ પર વાતો કરે છે.  હેલમેટ ન પહેરવાના ગુના કરતા એ ગુનો વધુ જોખમી છે. વચ્ચે એવી વાતો આવી કે  દારૂની પરમીટ હવે હોટલોના માલિકો પણ આપી શકશે. (લ્યો, સાંભળો… કૂટણખાનાનું લાયસન્સ આપવાનું કામ રૂપજીવીનીને સોંપાય તો શી દશા થાય?) કાયદાઓ બનાવનારાઓ પાસે સામાન્ય બુદ્ધિ હોય તે  જરૂરી છે. આવા અબૌદ્ધિક કાયદાઓ ભ્રષ્ટાચારને હાથવગો અને સરળ બનાવે છે. “અચ્છે દિન” જરૂર આવી શકે પણ તે માટે “અચ્છે શાસક” હોવા જોઈએ.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s