રામ રહીમને રોતા ન રાખીએ

 રામ રહીમને રોતા ન રાખીએ

       શ્રદ્ધાળુઓને સાંભળવું ન ગમે એવું સત્ય એ છે કે ઈશ્વર પ્રત્યેની તેમની શ્રદ્ધા જાલી નોટ જેવી પણ હોઈ શકે. ઘણાને સાચી ભક્તિ અને સાચી ચલણી નોટની ઓળખ હોતી નથી. એ અજ્ઞાનનું નુકસાન ભગવાન કરતાં માણસને વધુ થયું છે. ઈશ્વર અંગત શ્રદ્ધાની બાબત છે. મન ખૂણેનો ભગવાન ઘર ખૂણે રહે ત્યાં સુધી વાંધો નથી પણ મનની મૂર્તિની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મંદિરમાં કરવામાં જીવતાના પ્રાણ નીકળી જતા હોય છે. ભગવાનનું ઘર સ્થાપવામાં હજારો બેઘર થઈ જાય છે. રામ મંદિર અને બાબરી મસ્જિદમાં એવું જ થયેલું. ગમે કે ન ગમે પણ સૌએ એક વાત સ્વીકારવી રહી, રામ રહીમને હ્રદિયામાંથી રોડ પર ખેંચી લાવીએ અટલું જ તેમને દુ:ખી કરવા માટે પૂરતું હોય છે. સમજો તો સીધી વાત છે. રામ રહીમ માટે દિલથી ચડિયાતું કોઈ મંદિર નથી, અને શ્રદ્ધાથી ચડિયાતી કોઈ પૂજા કે બંદગી નથી.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s