સ્ત્રી : સંસારના કુરુક્ષેત્રની સૈનિક

      સંસારના કુરુક્ષેત્રમાં સ્ત્રીઓની સ્થિતિ સૈનિકો જેવી છે. અથવા વધુ યથાર્ત ઉપમા આપવી હોય તો એમ કહી શકાય, સ્ત્રી એટલે સંસારરૂપી ઘડિયાળનો સેકન્ડ કાંટો…! સ્ત્રી સતત દોડતી રહે છે એથી સંસાર ચાલે છે. નોકરી કરતી સ્ત્રી સંસાર અને દફતર વચ્ચે સેન્ડવિચ થઈ જાય છે. ઓફિસેથી સાંજે ઘરે આવીને નિરાંતે ટીવી જોતા પતિદેવો તેમને ‘આઈ લવ યુ’ કહી શકે છે પણ ભાગ્યેજ એવું પૂછે છે: ‘મે આઈ હેલ્પ યુ?’ આજની નોકરિયાત સ્ત્રીની દફતર અને ઘર બન્ને વચ્ચે ધોલાઈ થાય છે. એથી ચિંતકો કહે છે સ્ત્રીઓ એવી ઢોલકી છે જેને પુરુષ બન્ને બાજુએથી વગાડી શકે છે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s