સમયસર સ્ટેશને પહોંચવામાં કયું નુકસાન છે?

સમયસર સ્ટેશને પહોંચવામાં કયું નુકસાન છે?

          માબાપો પોતાના સંતાનો વિષે ઓવરકોન્ફીડન્ટમાં રાચતા હોય છે. દીકરો દર વર્ષે ડિસ્ટીંક્શન સાથે નાપાસ થતો હોય તોય તેની ‘ડોબાગીરી’ તેમને દેખાતી નથી. ત્રણ વર્ષથી પ્રમોશન મેળવીને ઉપલા ક્લાસમાં જતા એક છોકરા વિષે તેની મા શું કહે છે તે સાંભળો: “મારો દીકરો તો ભલભલાને ટપી જાય એવો છે પણ માસ્તરો બરાબર ભણાવતા જ નથી!” એ માતાની ગેરસમજ દૂર કરવાની હિંમત હરિશ્ચંદ્રમાં પણ નથી હોતી, બાકી અમારા બચુભાઈ જેવા એને કહી શકે: ‘ફર્સ્ટ ક્લાસમાં પાસ થનારા બીજા વિદ્યાર્થીઓને જે ટીચર ભણાવે છે તે જ ટીચર તમારા દીકરાને પણ ભણાવે છે છતાં ભલભલાને ટપી જનારો તમારો ગગો દર વર્ષે પરીક્ષામાં કેમ ખપી જાય છે?’ માબાપનો આંધળો વાત્સલ્યપ્રેમ ડફોળ દીકરાઓની ડોબાગીરીનું કાળજીપૂર્વક જતન કરે છે. દીકરો કેટલો હોશિયાર છે તે તમે શું કામ બોલો છો… તેના રિઝલ્ટને બોલવા દો. કેટલાક માબાપો દીકરાની હોય તેના કરતા બસો ટકા જેટલી ઊંચી કિંમત આંકે છે, એથી તેમની પસંદગીનો ગ્રાફ વધુ ઊંચો જાય છે. એવો દીકરો ભવિષ્યમાં લગ્ન કરે ત્યારે નવેસરથી મુશ્કેલીઓ ઊભી થાય છે. સાચી વાત એ કે મૂરતિયાની હેસિયત, પાત્રતા તથા દેખાવ વગેરેને ધ્યાનમાં રાખીને જ વડીલોએ કન્યા ગોતવી જોઈએ. ખૂબ મોટી ઉંમર થઈ ગયા પછી બને છે એવું કે ટ્રેન ચાલુ થઈ જાય પછી દોડતી ગાડીનો જે હાથ લાગે તે ડબ્બો પકડી લેવો પડે છે. વિશેષત: કન્યાઓ માટે એક ચોક્કસ લગ્નકાળ હોય છે. તે સમય ગાળામાં તમે પસંદગીની ટ્રેન ચૂકી જાઓ તો જિંદગીભર દરવાજે લટકીને મુસાફરી કરવી પડે છે. તમારી ઉંમરના ૨૫માં વર્ષે તમારી પાસે બીજાને પસંદ કરવાની તક હોય છે. પરંતુ ૩૫માં વર્ષે તમને કોઈ પસંદ કરે તે માટે તમારે તૈયાર થઈને રજૂ થવું પડે છે. આવું ન થાય તે માટે જિંદગીના કાર્યક્રમનો સમય ચૂકવો ન જોઈએ. એક ચિંતકે કહ્યું છે: ‘ટ્રેનના સમય કરતાં વહેલા સ્ટેશને પહોંચી જનાર મુસાફરે હજી સુધી પસ્તાવું પડ્યું નથી…!’ લગ્ન પણ જીવનની એક ટ્રેન છે. યોગ્ય સમયે તમે તે માટે કોશિષ ન કરો તો તમે તકની ટ્રેન ચૂકી જશો.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

   

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s