સૂર્યમંત્રથી ચઢે એવી સોલાર ચીમની

         આપણે થોડા સમયપૂર્વે આ દુનિયાને ‘વર્લ્ડ ઓફ સ્વીચ’નું બિરુદ આપ્યું હતું. પરંતુ હવે સ્વીચનો છેદ ઉડાડી ‘ઓટોમેશન’ નો મહિમા વધે એવી શોધો થઇ રહી છે. તાળી પાડવાથી લાઇટ ચાલુ થાય, મ્યુઝિક ચાલુ થાય, રમકડું કાર્યરત બને, દરવાજા ખૂલી જાય… એવું ઘણું ઘણું શોધાઇ ચૂક્યું છે. એથી આગળ વધીને હવે તાળી પાડવાની મહેનત પણ માણસ કરવા માંગતો નથી. એ જવાબદારી એણે સૂરજ નામના કર્મચારીને સોંપી છે. (સૂરજને પણ થતું હશે– માણસને આંગળી આપતાં પહોંચુ પકડી બેઠો છે) માણસ સૂર્યશક્તિનો વિપુલ માત્રામાં ઉપયોગ કરવા લાગ્યો છે. આજ સુધી માણસમાં સૂર્યમંત્ર બોલી જાણવા જેટલી જ ત્રેવડ હતી. પણ મોડેમોડે વિજ્ઞાનની મદદથી મંત્ર છોડી યંત્રવિદ્યામાં એનો ઉપયોગ કરી રહ્યો છે. ભારતમાં હજી ક્યાંય શરુ ન થઇ હોય એવી સોલાર ચીમની સુરતના યુવાનોએ બનાવી છે. એ સોલાર ચીમનીથી સૂર્યપ્રકાશમાંથી વીજળી પેદા થઈ શકે છે. હવે એક વાત ધ્યાનથી સાંભળો. નરેન્દ્ર મોદીજી સાથે આપણી ઓળખાણ હોય તો આપણે ધારે તે કરી શકીએ. વીજળી નરેન્દ્ર મોદી જેવી તાકાત ધરાવે છે. એ વીજળી માણસની મિત્ર બની ગઈ હોવાથી માણસના હાથમાં અલ્લાદીનનો જાદુઈ ચિરાગ આવ્યો છે. બસ હવે જોવાનું એ છે કે એ ચિરાગથી એ દુનિયામાં અજવાળુ કરે છે કે અંધારુ?

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s