યંત્રોની ટૅક્નોયુનિટી જેવા માનવીના સંબંધો

       માનવીની એકતા, સંપ અને સંગઠન વડે સમાજનો સુંદર વિકાસ થઇ શકે છે. યંત્રોની ટૅક્નોયુનિટી દ્વારા પણ તેવું જ પરિણામ પ્રાપ્ત થઇ શકે છે. માણસ જેમ હાથમાં હાથ પરોવીને કામ કરે છે તે રીતે દાંતાવાળા ચક્રો એકમેકનાં દાંતામાં પોતાના દાંતા પરોવીને કામ કરે છે. તેમની એ સહિયારી સક્રિયતાથી એક ટૅક્નીકલ રિઝલ્ટ પ્રાપ્ત થાય છે. બળદગાડાના પૈંડા માણસને (સ્ટેશન) ટ્રેન સુધી પહોંચાડે છે. ટ્રેનના પૈંડા એરપોર્ટ સુધી પહોંચાડે છે. અને વિમાન માણસને વિદેશોમાં વસેલા સ્વજનો સુધી પહોંચાડે છે. કોઇ ભક્તને ભગવાન ન મળવાથી તે દુ:ખી થયો હોય એવું બન્યું નથી પણ સ્વજનોને પ્રેમ ન મળવાથી તે જરૂર દુ:ખી થાય છે. ફિલ્મ હીર રાંઝા ના  ગીતમાં વિરહી પ્રેમી (રાજકુમાર) ગાય છે: ‘ઉનકો ખૂદા મિલે ખુદા કી હૈ જિન્હેં તલાશ… મુઝકો તો બસ એ ઝલક મેરે યાર કી મિલે…! યે દુનિયા યે મેહફિલ મેરે કામ કી નહીં…!’

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s