પોથીધર્મ કરતાં માનવધર્મ શ્રેષ્ઠ

      રક્તદાન એટલે જીવનદાન એવું બહુવાર સાભળ્યું હતું પણ જ્યારે મને એક્સીડન્ટ થયેલો અને બીજાના લોહીથી મારો જીવ બચેલો ત્યારે એ સત્યનો અહેસાસ થયેલો. કોઈ પણ ધાર્મિક દાન કરતાં એનું મહત્વ અનેકગણું વધારે છે. ક્યારેક ‘સમજોતા એક્સપ્રેસ’ જેવી આતંકવાદી દુર્ઘટના બને છે ત્યારે ગણતરીની મિનિટોમાં આખી બ્લડબેંક ખાલી થઈ જાય છે. બ્લડબેંકનું મહત્વ મનીબેંક કરતાં વધારે છે. માણસ વચ્ચે બ્લડગ્રૂપ ભલે જુદું હોય પણ મનગ્રૂપ એક હોવું જોઈએ. પોથીધર્મ ભલે જુદો હોય જીવનધર્મ એક હોવો જોઈએ. ધર્મસંપ્રદાયો ભલે જુદાં હોય સજ્જનતા, માનવતા, અને ઈમાનદારીના ગ્રૂપ એક હોવા જોઈએ. પોથીધર્મ કરતાં માનવધર્મનો ફેલાવો વધશે તે દિવસે ધરતી પર લોહી પીનારાઓ કરતાં લોહી આપનારાઓની સંખ્યા વધી જશે. તાત્પર્ય એટલું જ કે સમગ્ર પૃથ્વીલોકમાં માનવતાનો સમાન સિવીલ કોડ લાગુ પાડવો જોઈએ. સુખી થવાનો આનાથી ઉત્તમ બીજો કોઈ રસ્તો હોય તો બતાવો?

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s