ધરતી પર સ્વર્ગ નહીં શાંતિ સ્થપાવી જોઈએ

 ધરતી પર સ્વર્ગ નહીં શાંતિ સ્થપાવી જોઈએ

         પ્રશ્ન થાય છે કુદરતે દરેકની શરીર રચના સરખી બનાવી. લોહીનો રંગ પણ સરખો બનાવ્યો તો લોહીના ગ્રૂપ કેમ અલગ અલગ રાખ્યા હશે…? બાપ દીકરાના કે મા દીકરીના બ્લડગ્રૂપ પણ જુદાં જુદાં હોય છે. એક લુચ્ચા માણસનું લોહી બીજા લુચ્ચા માણસ સાથે મૅચ થઈ જાય એવું બનતું નથી. એક સજ્જન માણસનું લોહી બીજા સજ્જન સાથે મળતું નથી. રામ રાવણની રાશિ એક હતી… બ્લડગ્રૂપ પણ એક હોઈ શકે પણ બન્નેના ચારિત્ર્યના ગ્રૂપ જુદાં હતા. માનવજીવનની એ ખાસિયત છે કે દરેકના વિચારો જુદાં હોય શકે, લોહી જુદું હોય શકે પણ સૌની જીવનલક્ષી સમસ્યાઓ સરખી હોય છે. દરેકના ધર્મો, ભાષાઓ, કે ભગવાનો જુદાં હોય શકે પણ દરેકના આઘાતો, ટેન્શનો કે મનદુ:ખો સરખા હોય છે. તાત્પર્ય એજ કે સંસારમાં સૌ જોડે ભાઈચારાથી જીવીશું તો ધરતી પર સ્વર્ગ સ્થપાય કે ન સ્થપાય શાંતિ જરૂર સ્થપાશે. માણસને સ્વર્ગ કરતાં સુખશાંતિની વિશેષ જરૂર છે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s