દેશદ્રોહ

         યુવાનો પર આક્ષેપ થાય છે કે તેઓ આ દેશની ધરતી પર શિક્ષણ અને તાલીમ મેળવ્યા પછી પૈસા કમાવા વિદેશ ચાલ્યા જાય છે. એ આક્ષેપ સાવ ખોટો નથી. બહુધા યુવાનો દેશમાં શિક્ષણ મેળવીને કાબેલ બને છે પછી પરિવાર સહિત ત્યાંજ કાયમી વસવાટ કરી લે છે. તેમની સર્વ દીમાગી તેજસ્વીતાનો લાભ વિદેશોને મળે છે. આ એવી કમનસીબી છે માનો જેને શ્રેષ્ઠ લશ્કરી સેવાનો એવોર્ડ મળ્યો હોય એવો આપણો આર્મી ઓફિસર પૈસાની લાલચમાં પાકિસ્તાની લશ્કરનો સેનાપતિ થઇ જાય. વિદેશમાં જવું એ ગુનો નથી પણ એવા માણસો ખૂબ ડોલર પાઉન્ડ કમાઇને દેશમાં આવે છે ત્યારે અહીં આવીને  આપણી સાથે જે રીતે વાતો કરે છે તેમાં તેઓ વારંવાર બોલે છે: ‘તમારા દેશમાં તો આવું હોય છે જ્યારે અમારા અમેરિકામાં તો આવું હોય છે.’ દુ:ખ એ વાતનું થાય છે કે આ દેશની ધરતીની ધૂળમાં રમીને ઉછરેલો માણસ આ દેશને માટે ‘તમારો દેશ’ એવો શબ્દ વાપરે છે.  એવા માણસોને દેશદ્રોહી ભલે ન કહી શકાય પણ એમની આંખોમાં વિદેશીઓ પ્રત્યે જે પ્રેમ અને આ દેશ પ્રત્યે જે ધિક્કાર વર્તાય છે તેને અમે હળહળતો દેશદ્રોહ જ ગણીએ છીએ. ગુજરાતમાં એક કહેવત બોલાય છે. ‘ઊંટ મરે તો પણ મારવાડ તરફ જુએ…!’ ઈશ્વર આપણા સૌ વિદેશી ભારતીયોને ઊંટ જેટલી અક્કલ આપે!

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s