બળ અને બુદ્ધિનું મિલન જરૂરી છે.

                                    રામ  હનુમાનનું  મિલન  જરૂરી  છે

                                    બુદ્ધિ  અને  બળનું  મિલન  જરૂરી  છે

                                    સંસારનો  સંગ્રામ  જીતવા   માટે… 

                                     માણસનો  મનમેળાપ જરૂરી   છે…!

20160630_111311.jpg  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s