તો માણસ આટલો સુખી થઈ શક્યો હોત ખરો…?

તો માણસ આટલો સુખી થઈ શક્યો હોત ખરો…?

       અમારો દ્રઢ વિશ્વાસ છે કે ‘કુંભમેળા’ કરતાં ‘વિજ્ઞાનમેળા’ માં આ દુનિયાનું વિશેષ કલ્યાણ છૂપાયેલું છે. શ્રદ્ધાળુઓને કદાચ નહીં ગમે પણ રામકથા કરતા વિજ્ઞાનના સેમિનારો વધુ ઉપયોગી છે. ધર્મગુરુ કરતાં એક સાયન્ટીસ્ટની દુનિયાને વધુ જરૂર છે. સાધુઓનો તો આ સમાજને કે દેશને દૂર દૂર સુધી કોઈ ફાયદો નથી. સાધુ કરતા એક શિક્ષક વધુ ઉપયોગી છે. મંદિરના પૂજારી કરતાં સ્મશાનનો ડાઘુ સમાજ માટે વધુ અનિવાર્ય છે. કોઈથી ના ન પાડી શકાય એવી વાત એ છે કે કરોડોના ખર્ચે મંદિરો બંધાવવાને બદલે શાળા, કૉલેજો કે હોસ્પિટલો બંધાવવાથી દેશને વધુ લાભ થાય છે. માનવી પેદા થયો ત્યારથી તેની બૌદ્ધિક ઉત્ક્રાંતિ થતી રહી છે. આજે વિશ્વભરમાં લાખો ધર્મો અને કરોડો સંપ્રદાયો ચાલે છે. પણ માનવીની પ્રગતી અને કલ્યાણ વિજ્ઞાન વડે જ થઈ શક્યું છે. કલ્પના કરો માણસની ઉત્પત્તિ થયાને હજારો વર્ષો વિતી ગયા. આટલા વર્ષોમાં માણસે માત્ર ભગવાનના પૂજાપાઠ અને ભક્તિ જ કર્યા કરી હોત તો દુનિયાનો આટલો વિકાસ થઈ શક્યો હોત ખરો? માણસઆટલો સુખી થયો હોત ખરો?

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s