એ રીતે આસ્તિક નાસ્તિકો વચ્ચે કોઈ ફેર નહીં

      આસ્તિક નાસ્તિક વચ્ચે માત્ર વિચારસરણીનો ફરક છે. એક ઈશ્વરમાં માને છે, બીજો નથી માનતો. બાકી વ્યવહારમાં બધાં જ માનવસહજ કમજોરીઓ સાથે જીવે છે. બન્ને દારુના પીઠામાં ય જતા હોય… કોલગર્લને ત્યાં પણ જતા હોય… જુગાર પણ રમતા હોય… જૂઠું પણ બોલતા હોય અને વિશ્વાસઘાત પણ કરતા હોય. એક તરફ આશારામબાપુ અને નારાયણ સાંઈ છે તો બીજી તરફ બટ્રાન્ડ રસેલ ટોલ્સટોય છે. બધાંએ જ અધમ કક્ષાના વ્યભિચારો કર્યા હતા. વળી દુ:ખો પડે છે ત્યારે બધાં જ શોર્ટકટ શોધે છે. ટ્રાફિક પોલીસ પકડે તો બન્ને પોલીસને સો પચાસ પકડાવીને છૂટી જવાની પેરવી કરે છે. કોર્ટ કચેરીના કેસો થાય ત્યારે બન્ને જૂઠા સાક્ષીઓ ઊભા કરી કેસ જીતવાની કોશિષ કરે છે. બન્ને પક્ષોને દગો ફટકો આચરવામાં ઈશ્વર હોવા ન હોવાનો કોઈ અવરોધ નડતો નથી.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s