તાપીની પૂજા ના કરો પણ સજા તો ના જ કરો

      આટલા વર્ષોમાં ગણપતીની લાખો મૂર્તિઓ તાપીમાં પધરાવવામાં આવી છે. શ્રદ્ધામાં સમજણ અને ભક્તિમાં બુદ્ધિ ના ભળે ત્યાં સુધી એ સિલસિલો ચાલુ રહેવાનો છે. ઘણીવાર છાપામાં વાંચીએ છીએ– ફલાણી મહિલાના પેટમાંથી નવ કિલોની ગાંઠ નીકળી. તાપીનું ઓપરેશન કરવામાં આવે તો એમાંથી પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસની અબજો ટનની ગાંઠ નીકળવા સંભવ છે. સચીન સદી ચૂકી જાય તો આખું સુરત ઊંચુનીચુ થઈ જાય છે પણ નદી ગંદી થાય તો કોઈના પેટનું પાણી હાલતું નથી. નવસારીનાં સ્મશાનમાંથી નીકળતું ગંદુ પાણી પૂર્ણામાં છોડવામાં આવે છે. અમે નજરે જોયું છે કે ટોપલો માથે મૂકીને શાકભાજી વેચતી ગ્રામીણ બાઈઓ તે ગંદા પાણીમાં શાકભાજી ધૂએ છે. નદીને પવિત્ર ગણીને તેની પૂજા ન કરીશું તો ચાલશે પણ આવી ધંધાકીય ગંદકીથી તેને દૂર રાખીશું તો નદી ભેગી માણસની પવિત્રતા પણ જળવાઈ રહેશે. સાચી વાત એટલી જ કે નદીની કે સંતોની પૂજા કરવાને બદલે તેમની ઉપયોગીતાને ઠીક રીતે સમજીએ.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s