મોક્ષ (પાંચ વર્ષ)

1469419827808.jpg

                                                                      (એકવીસમી સદીનો બાળ કનૈયો)

                                                          મારા ભત્રીજા વિમલ પંચાલનો પુત્ર મોક્ષ

 

                                                              બંસરી  નથી  આવડતી  છતાં  હોઠે  લગાડી  છે

                                                               કૃષ્ણની  જેમ  મેં  ય માખણની  મોજ  માણી  છે

                                                             કૃષ્ણને ક્યાં જાણું હું, તેની લીલા મુજથી અજાણી છે

                                                            કિશનજી, પાતાળે જઈને કાળીનાગ નાથ્યો હશે તેં…

                                                              મારા  ટીચરને  નાથે  તો  જાણું  તારામાં પાણી છે

                                                              આંગળી  પર  ગૌવર્ધન  પર્વત  તેં  ઊંચક્યો  હતો

                                                            દશ કિલો દફ્તરની બોરી તારાથી ક્યાં ઊંચકાણી છે?

                                                            શાળા અને ટ્યૂશનના હોમવર્કે મારી બેન્ડ બજાવી છે

                                                           તેં ગાયો ચરાવી જાણી… મારી પીડા તેં ક્યાં જાણી છે?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s