પથરાળ પગદંડી અને કોમળ પગો!

   દોસ્તો, વધુ પડતા લાગણીશીલ હોવું એ સદગુણ નથી. પહેલા એવું મનાતું  કે જેનો આઈ.ક્યૂ. (ઈન્ટેલિજન્ટ ક્વોશન્ટ) વધારે હોય તે ખૂબ પ્રગતિ કરી શકે. હવે નવા રિસર્ચ પ્રમાણે જેમનો ઈ.ક્યૂ. (ઈમોશન ક્વોશન્ટ) વધારે હોય તે જીવનમાં ખૂબ સફળ થઈ શકે. કેમકે જઓ વધુ પડતા લાગણીશીલ હોય છે તેઓ જીવનની નાની દુર્ઘટનાઓમાં પણ ભાંગી પડતા હોય છે. પરંતુ જેઓ લાગણી પર કાબુ રાખી શકે છે તેઓ પહાડ જેવા દુ:ખોમાં પણ પરિસ્થિતિનો મક્કમતાથી મુકાબલો કરી શકે છે. સત્યવાદી રાજા હરિશચંદ્ર અને તારામતીના જીવનમાં ખૂબ દુ:ખો પડ્યા હતાં. તેમણે જાતને વેચવી પડી હતી પણ ભાવુકતામાં તણાઈ જવાને બદલે તેમણે મક્કમતાથી તેનો સામનો કર્યો હતો. વાત સો ટકા સાચી છે. જીવનના ઝંઝાવાતોમાં જેઓ ભાવુક બની ભાંગી નથી પડતા તેઓ જ સફળતાના શિખરે પહોંચી શકે છે. બધી વાતનો કુલ સરવાળો એટલો જ કે દુનિયાના રસ્તાઓ પર ચોમેર અણીદાર પથ્થરો છવાયેલા છે. આપણા પગો પુષ્પની પાંદડી જેવા કોમળ હશે તો જીવનયાત્રામાં પગો લોહીલૂહાણ થઈ જશે. અમારા બચુભાઈ કહે છે, ‘મર્યા પછી ભૂત ના બનો… પણ જીવતેજીવત મજબૂત બનો…!’  Best of luck to all…!

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s