ભ્રષ્ટાચારનો ભંવર

       એક ઉચ્ચ અધિકારી નવા શિક્ષકની ભરતી કરતીવેળા લાખ દોઢ લાખ પડાવે છે. કેમકે તેને યાદ આવે છે કે એણે પોતે નોકરી મેળવવા માટે ઘર ગિરવે મૂકીને દોઢ લાખનો ‘ચાંલ્લો’ કરવો પડ્યો હતો. એક ક્લાર્ક કોઈ કામ કરી આપવાના બે પાંચ હજાર પડાવે છે કેમકે થોડા દિવસો પર તેણે કોઈ ઓફિસમાં ટેબલ નીચેથી ચૂકવેલા બે ચાર હજારના તાજા ઘામાંથી લોહી ટપકતું હોય છે. આખી વ્યવસ્થા જ ભ્રષ્ટ બની હોવાથી કોઈ એકલે હાથે તે દૂર કરી શકતું નથી. (રસ્તો જ વળાંકવાળો હોય તો સીધા માણસે પણ વાંકા રસ્તે જવું પડે) સમાજમાં ભ્રષ્ટાચારની આખી સાઈકલ દાંતાવાળા ચક્રોની જેમ પરસ્પરના સહકારથી ગતિમાન રહે છે. દરેક માણસ ઈચ્છે છે કે ભ્રષ્ટાચાર દૂર થવો જોઈએ પણ તેની શરુઆત મારાથી નહીં બીજા વડે થવી જોઈએ. દોસ્તો, આ ધરમકરમવાળા દેશમાં આપણે આ કેવો કારભાર લઈ બેઠા છીએ? દેશના કોઇ ભ્રષ્ટાચારી પ્રધાનને ભાંડતીવેળા આપણે એ ભૂલી જઈએ છીએ કે આપણે પણ તક મળે ત્યારે સોગઠી મારી લઈએ છીએ. વિચારો, કોઈ ચોર માણસે મિલમાંથી ચોરેલા રાજમોતી તેલના ડબ્બા તે લોકોને વેચતો હોય અને તમને ખબર પડે કે તે માત્ર ૧૦૦ રૂપિયામાં એક ડબ્બો વેચી રહ્યો છે ત્યારે આપણામાંથી કેટલા એ ડબ્બો ખરીદવાથી દૂર રહેશે? શું તમે એમ વિચારીને એ નહીં ખરીદો કે એ ચોરીનો માલ છે એથી આપણે એના ગુનામાં ભાગીદાર ન બનવું જોઈએ? અમે જાણીએ છીએ તમારી પાસે જે સાચો જવાબ છે તે તમને નીચું જોવડાવે એવો છે. પણ સમજદારી એમાં રહેલી છે કે ભલે નીચું જોવું પડે પણ મનને છાને ખૂણે આવું આત્મચિંતન ચાલુ રાખવું જોઈએ. કેમકે અંતરની અદાલતમાં એ નિચાજોણાની પ્રક્રિયા નિરંતર ચાલુ રહેશે તો વખત જતાં આપણે એ રસ્તે જવાનું બંધ કરવાની દિશામાં પણ વિચારીશું.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s