સદભાવના મિશન… ગલત એક્શન…

      થોડા સમયપૂર્વે નરેન્દ્ર મોદીજીએ સદભાવના મિશન નિમિત્તે ઉપવાસ કરેલા ત્યારે અમારા બચુભાઈએ તેમને પત્ર લખીને ગામઠી ભાષામાં રોકડી વાત જણાવેલી: ‘મોદી સાહેબ, તમે સદભાવના નિમિત્તે ઉપવાસ કરો તેમાં ગુજરાતની પ્રજાનો કોઈ શુક્કરવાર વળવાનો નથી. એને બદલે કંન્ટ્રોલમાં અનાજના કાળાબજાર કરનારાઓને નાથી શકશો તો તેમાં ગરીબોનું વિશેષ કલ્યાણ થશે. સાહેબ, જરા કડક થાઓ. ખુદ ભૂખ્યા રહેવાને બદલે ખાઈ જનારાઓના પૂઠિયાં ભાંગી નાખો તો ગરીબો સાથેનો અન્યાય દૂર થશે. માણસ એક ટાઈમ ન જમે તો અનાજ બચે અને આંતરડા, જઠર વગેરેને થોડો આરામ મળે; એ સિવાય ઉપવાસથી કંટોલા પણ પાકતાં નથી. દેશના કરોડો ગરીબો ક્યાં તો નકોરડા કરીને મરી જાય છે અથવા માંડ એક ટાઈમ જમીને હપતે હપતે મરે છે. તમે કહ્યું છે કે ‘હું ખાતો નથીને ખાવા દેતો પણ નથી’ સાહેબ, તમારા ગુપ્તચરો દ્વારા તપાસ કરાવો તો જાણવા મળશે કે ‘ખાવાના ખેલ’ તો હજી બેરોકટોક ચાલે છે. સાહેબ, ભૂખ્યાઓ પ્રત્યેનું સાચું સદભાવના મિશન ભોજનનો પ્રબંધ જ હોઇ શકે, અનશન તો કદી નહીં…! સાહેબ, માફ કરજો પણ અમને લાગે છે કે ઉપવાસ એ નર્યો દંભ છે. એવો દંભ…, જાણે કોઈ સંત માણસ વાંઢાને બ્રહ્મચર્યનું માહત્મ્ય સમજાવતો હોય!’

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s