વિદ્વાન બનવા કરતા સાધુ બનવુ સહેલુ છે

         અખબારોમાં છાસવારે સાધુઓના ભગવા ભોપાળાઓ છપાય છે. તેમના સેક્સસ્કેન્ડલો પકડાય ત્યારે સમાજ થોડા સમય માટે હચમચી જાય છે. આપણી ધાર્મિક સંસ્કૃતિમાં ભગવું યુનિફોર્મ સાધુઓ માટે બહુ આદરપાત્ર હોય છે. એ કારણે ભિખારી પ્રકારના બાવટાઓ પણ સિંદુરિયા રંગની ધોતી પહેરે એટલે તેને સાધુ ગણી લેવામા આવે છે. વિદ્વાનો ઘણીવાર કહે છે, ‘યોગી બનવા કરતા ઉપયોગી બનવું મહત્વનું છે અને સાધુ બનવા કરતા સીધા બનવાનું જરુરી છે!’ પણ જે. કૃષ્ણમૂર્તિએ બહુ બારિક વાત કહી છે. તેમણે કહેલું: ‘વિદ્વાન બનવા કરતાં સાધુ બનવુ સહેલું છે. કેમકે વિદ્વાનની વિદ્વતા તેના પોષાક પરથી નહીં તેના જ્ઞાન પરથી નક્કી કરવામાં આવે છે. પણ સાધુઓની કોઇ ચકાસણી થતી નથી. ભગવા વસ્ત્રો જ તેમની ઓળખ બની રહે છે. એથી વાઘના ચામડા હેઠળ શિયાળ છૂપાયું હોય તોય ઝટ ખ્યાલ આવતો નથી. લોકો તો ભગવું જોયું નથી કે હારતોરા લઇ તેમના ચરણોમાં આળોટ્યા નથી…! લોકોની લાખ ટન અંધશ્રદ્ધા ભેગી થાય ત્યારે સમાજમાં આસારામો કે નારાયણસાંઇઓ પેદા થઇ શકે છે…!

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s