પૂજા અને પ્રમાણિક્તા વચ્ચે બાર નહીં… બારસો ગાઉનું છેટુ

      ઘણા વેપારીઓ રોજ સવારે ગલ્લામાં અગરબત્તી ફેરવે છે. કહેવાતા સંત મહાત્માઓ પાછળ હજારો રૂપિયા વેડફે છે. પરંતુ તેમના ગરીબ નોકરોને કસી કસીને પગાર આપે છે. કોઈ સરકારી અધિકારી મંદિરમાં મૂર્તિની ફરતે ગોળ ફેરા ફરીને પ્રદક્ષિણા કરે છે. ત્યારબાદ તેટલી જ નિષ્ઠાથી ઓફિસમાં ટેબલ નીચેથી ‘દક્ષિણા’ પણ લે છે. (મંદિરમાં સાતવાર પ્રદક્ષિણા ફરતો માણસ ૪૦ વર્ષોથી જે ઘરમાં ભાડે રહેતો હોય તે મકાન ખાલી કરી આપવામાં ઘરમાલિકને કોર્ટકચેરીના સાતસો ધક્કા ખવડાવે છે) આ દેશનું સ્થાયી દુ:ખ એ છે કે અહીં જીવન વ્યવહારમાં ધર્મ અને અધર્મ ગાડીના પાટાની જેમ સમાન્તરપણે આગળ વધે છે. એ બન્ને પાટા પર પગ રાખીને મુસાફરી કરવાનું માણસને ફાવી ગયું છે. એ બન્નેને તે ભેગા થવા દેતો નથી. જરા વિચારો, જ્યાં પૂજા અને પ્રમાણિક્તા વચ્ચે બાર નહીં બારસો ગાઉનું છેટું હોય તે દેશ મહાન શી રીતે હોઈ શકે…?

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

2 thoughts on “પૂજા અને પ્રમાણિક્તા વચ્ચે બાર નહીં… બારસો ગાઉનું છેટુ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s