અરમાનોનું દેવું

       ઘડપણમાં માણસના પૈસા કરતાં પ્રેમની અને માગણી કરતાં લાગણીની વધુ જરૂર પડતી હય છે. માણસ મૃત્યું પામે ત્યારે અનેક અધૂરી ઈચ્છાઓનું લિસ્ટ એના દિલ ભેગું બળી જાય છે. માણસ જમીન જાયદાદ અને પૈસા વહેંચે છે. એનું દેવુ ચૂકવવાનું બાકી હોય તો તેની પણ દીકરાઓને જાણ કરતો જાય છે; પરંતુ આજપર્યંત એક પણ વૃદ્ધે પોતાની મરણ પથારીએથી દીકરાઓને એમ કહ્યાનું જાણમાં નથી કે મારી આટલી ઈચ્છાઓ અધૂરી રહી ગઈ છે. તમે તે પૂરી કરજો. તે પોતાની અધૂરી ઈચ્છાઓનું વિલ બનાવીને કોઈ ટ્રસ્ટને સોંપી શકતો નથી. જિંદગીમાં વણસંતોષાયેલા અરમાનો બાકી રહેલા દેવાની જેમ પાછળ રહી જાય છે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s