લોહીના થાપા

       ઘડપણમાં માણસે બહારના અને અંદરના બબ્બે દુશ્મનો સાથે લડવું પડે છે. અંદરના દુશ્મન બે પ્રકારના હોય છે: (૧) ઘરની છત નીચે સાથે રહેતા સ્વજનો અને (૨) દેહની અંદર છૂપાયેલા રોગો. ‘આઉટડોર એનીમીઝ’ કરતાં ‘ઈનડોર અનીમીઝ’ના પ્રહારો વધુ આઘાતજનક હોય છે. ક્યારેક ખરાબ પાડોશી કરતાં ખરાબ પુત્ર વધુ કષ્ટ આપે છે. દેહનો દમ જીરવી જવાય પણ દીકરો જમ નીકળે તે ન જીરવાય. એક પિતાના શબ્દો સાંભળો: ‘બેંકની થાપણ ડૂબી જાય તેનો આઘાત સહી લેવાય પણ દીકરી કોઈ કુપાત્ર જોડે ભાગી જાય ત્યારે માબાપની લોંગટર્મ ડિપોઝીટ ડૂલ થઈ ગઇ હોય એવું લાગે છે. દીકરી સાસરે જાય ત્યારે આંખમાં આંસુ આવે છે પણ તે માબાપની પ્રતિષ્ઠા પર પાણી ફેરવીને ચાલી જાય છે ત્યારે લાગે છે કે દીકરી જીવતર પર કંકુના નહીં લોહીના થાપા મારતી ગઈ…!’

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s