તો બધી આરતીઓ એળે જશે

    એક દિવસ બચુભાઈએ એમના શ્રદ્ધાળુ ભત્રિજાને કહ્યું: ‘તારી શ્રદ્ધા સામે મને કોઈ વાંધો નથી પણ ભગવાનના ફોટા આગળ અગરબત્તી સળગાવવાને બદલે તું માબાપના ઓરડામાં રાત્રે કાચબાછાપ અગરબત્તી સળગાવીશ તો વધુ પુણ્ય મળશે. ભગવાનની મૂર્તિને ઘસીઘસીને સાફ કરવાને બદલે તું માબાપના ચશ્મા સાફ કરી આપીશ તો ભગવાન વધુ રાજી રહેશે. તારી સગવડ ના હોય તો તું માબાપને અડસઠ તીર્થ ભલે ના લઈ જા, પણ તેમનો હાથ ઝાલીને સંડાસ સુધી દોરી જઈશ તો તેમાં સઘળી તિર્થયાત્રા સમાઈ જાય છે. ભગવાનની આરતી ઉતારવાની મનાઈ નથી; પણ તું આંસુ સારતી તારી માનું દુ:ખ નહીં સમજી શકીશ તો તેં જીવનભર ઉતારેલી બધી આરતીઓ એળે જશે…!’  

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s