બર્ટ્રાન્ડ રસેલની રસોળી અને રેશનાલિઝમ

 યુરીપિડિસ કહે છે: ‘ધનવાન હોવું સારી વાત છે પણ ઘણા મિત્રોના પ્રીતિપાત્ર હોવું એ સૌથી વધુ સારી વાત છે.’ જોકે આ વાત કંઈક અધૂરી લાગે છે. કેવળ ધનવાન કે બળવાન હોવું એ પર્યાપ્ત નથી. કંસ અને રાવણ બન્ને ધનવાન હતાં અને બળવાન પણ હતાં. ધનથી પ્રીતિ મેળવી શકાતી હોત તો તેઓ સૌના પ્રીતિપાત્ર બની શક્યા હોત. પણ તે ભયની પ્રીતિ હતી.. સાચી વાત એ છે કે પૈસા અને બળથી પ્રીતિપાત્ર બનવા કરતાં જ્ઞાન અને વિદ્વતાથી પ્રીતિપાત્ર બનવું વધુ ઉચિત ગણાય. દાઉદ ઈબ્રાહિમ જેવા ગૅંગસ્ટરો ધનવાન પણ છે અને બળવાન પણ છે. પરંતુ મોરારિબાપુ જેટલા પ્રીતિપાત્ર નથી. સત્ય એ છે કે ચિંતનની પ્રસિદ્ધિનું નહીં, તેમાં રહેલા સત્યનું સાચું મૂલ્ય અંકાય છે. બર્ટ્રાન્ડ રસેલને રસોળી થઈ હોય તો તે રસોળી કીમતી બની જતી નથી. ખરું મૂલ્ય રસોળીનું નહીં, રેશનાલિઝમનું હોય છે. સત્ય રેશનાલિઝમનો આત્મા છે. બર્ટ્રાન્ડ રસેલ જ્યાં સુધી સત્ય ઉચ્ચારે છે ત્યાં સુધી તેને દુનિયા સાંભળે છે. મોરારિબાપુ પણ જે દિવસે તેમની રામકથામાં સત્યની અવગણના કરશે તે દિવસે તેમને સાંભળનારાઓની સંખ્યા ઓછી થઈ જશે. હવે આની વિરૂદ્ધનું એક વદતોવ્યાઘ્યાત (કોન્ટ્રાડિકટરી) સ્ટેટમેન્ટ એ છે કે હજાર જૂઠાણા કરતાં પણ એક સત્યની કિંમત વધારે હોય છે. તો એની સામેનું બીજું સત્ય એ છે કે એક જૂઠાણુ હજાર વાર બોલવામાં આવે તો એ જ સત્ય બની જાય છે. આપણા જૂના પુરાણા ધર્મશાસ્ત્રોમાં પાને પાને એવાં જૂઠાણા ભરેલાં છે. પણ તે કથાકારો દ્વારા વારંવાર ઉચ્ચારાય છે એથી તે હવે સત્ય બની ગયા છે. લોકોની આંધળી ધાર્મિક્તાને કારણે એવા જૂઠાણાને જીવતદાન મળે છે. એ જૂઠાણાના જંગ માટે જે મશીનગન તૈયાર થઈ છે તેનું નામ છે રેશનાલિઝમ. એકવીશમી સદીમાં પ્રયોગ અને પૃથ્થકરણ વિનાનું વિજ્ઞાન પણ અંધશ્રદ્ધા બની રહે છે.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s