પાર્લમેન્ટ: શઠ લોકોનું સ્ટૉકએક્ષચેંજ

         શિરડીના સાંઈબાબાએ કહેલું: ‘મને મારા ગુરુએ બે કાવડિયા આપ્યા હતા– શ્રદ્ધા અને સબૂરી… તેમાંથી મેં કરોડોની દોલત ભેગી કરી…!’ (આપણા રાજકારણીઓમાં સત્યવાદી રાજા હરિશ્ચંદ્રનો આત્મા પ્રવેશે તો તેમના મુખમાંથી કંઈક આવા ઉદગારો નીકળે: ‘મને મારા વિસ્તારના લોકોએ થોડાંક વોટ આપ્યાં તેમાંથી મેં કરોડોની દોલત ભેગી કરી…!’) રશિયન તત્વજ્ઞાની ગુર્જિએફે કહેલું: ‘હું તો ચામડુ વેચવા નીકળ્યો છું… તમે એમાંથી તમને માફક આવે એવાં જોડા બનાવી લો…!’ રાજકારણીઓ કહી શકે: ‘હું ભ્રષ્ટાચારના ફૂડપેકેટો વહેંચવા નીકળ્યો છું. તમે પાંચ વર્ષ ચાલે એટલા ભરી લો…!’ સમાજમાં ઘણા લોકો ખોટાં નારિયેળ જેવાં હોય છે. ખોટું નારિયેળ ઉપરથી રેસાદાર હોય છે. પણ અંદરથી કોહેલું હોય છે. કોહેલું ઘી ભોજનમાં નહીં તો છેવટે દીવો કરવા માટે કામ આવે છે. તે રીતે ખોટા નારિયેળ કળશ શોભાવવા પૂરતાં ખપ લાગે છે. એ નારિયેળને ફોડીને તેમાંથી કોપરાની વાનગી બનાવી શકાતી નથી. શ્વેત ખાદીમાં શોભતાં ઘણા રાજકારણીઓ ખોટા નારિયેળ હોય છે. (અથવા એમ કહો કે સોનાની મ્યાનમાં છૂપાયેલી બૂઠી તલવાર જેવાં હોય છે) તેઓ ઉદઘાટનો કે ધ્વજવંદન કરવા સિવાય બીજા કશામાં કામ આવતાં નથી. બહુધા રાજકારણીઓની માથાવટી મેલી હોય છે. આ દેશનું રાજકારણ સ્વયં એક અનીતિધામ બની ચૂક્યું છે.  અને પાર્લમેન્ટ એટલે જાણે શઠ લોકોનું સ્ટોક એક્ષચેંજ…! અહીં દરેક રાજકારણીઓએ ટકી રહેવા માટે લે વેચની ગંદી સોદાબાજી કરવી પડે છે. દળવાની ઘંટીમાં કામ કરતો માણસ આખેઆખો લોટમાં લથબથ હોય છે. રાજકારણ માટે કહી શકાય કે ‘કોલસાની દલાલીમાં હાથ કાળા… દળવાની ઘંટીમાં વાળ ધોળા… અને રાજકારણમાં બધે કાળાધોળા…!’

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s