સ્નેહના સ્ટેથેસ્કોપ

         સ્ટેથોસ્કોપ (stethoscope) એ ટેલિફોનના ગોત્રનું એક ઉપયોગી સાધન છે. ડૉક્ટરો તે વડે દરદીના હ્રદયના ધબકારા સાંભળે છે. એકવાર અમારા ડૉક્ટર મિત્રે કહેલું: ‘મેં મારી પત્નીની છાતી પર સ્ટેથેસ્કોપ મૂકી ગમ્મત કરતાં કહેલું: ‘કોઈ પારકી વ્યક્તિનું નામ સંભળાય છે એવું કેમ…?’ પત્ની હાજરજવાબી હતી. તેણે તરત કહેલું: ‘જરા ખાતરી કરી લો ક્યાંક તમારી છાતી પર તો સ્ટેથોસ્કોપ નથી મૂકાઈ ગયું ને…?’ કહેવાય છે કે આપણે કોઈ બીજા તરફ આંગળી ચીંધીને ટીકા કરીએ છીએ ત્યારે બાકીની ત્રણ આંગળીઓ આપણા તરફ વળેલી હોય છે. પત્ની હંમેશાં નિર્દોષ જ હોય એવું નથી પણ પતિઓ ખુદના સ્ખલનોની તુલનામાં તેને તેજાબી સજા કરતા હોય છે. જરા વિચારો, પત્નીની કોઈ ખામીને કારણે તેને બાળક ન થાય એવું નિદાન થાય છે ત્યારે પતિ બીજા લગ્ન કરી શકે છે. પણ જો પતિમાં ખામી હોય તો પત્ની તેને એમ નથી કહી શકતી કે મારે બાળક માટે બીજા લગ્ન કરવા છે. (તેનો પતિ તેને એવી છૂટ આપશે ખરો?) અયોધ્યાના ધોબીએ સીતા ને બદલે રામ પર એવો કોઈ આરોપ લગાવ્યો હોત તો સીતાજીએ રામને સજારૂપે જંગલમાં જવાનો હુકમ કર્યો હોત ખરો? આજે પણ આડા સંબંધોની કાલ્પનિક શંકાથી પ્રેરાયને પતિઓ પત્નીને મોતને ઘાટ ઉતારી દે છે. પણ પતિ બબ્બે રખાતો સાથે ઐયાશી કરતો હોય છતાં સ્ત્રી લાચાર બની રહે છે. મોદી સાહેબને એટલું જ કહેવાનું કે સ્ત્રીસશક્તિકરણથી સ્ત્રીઓની સ્થિતિમાં કેટલો સુધારો થઈ શક્યો છે તે પણ ચેક કરતા રહેજો.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s