મુસ્લિમોને એવી શાળામાં મોકલો જ્યાં…!

      સલમાનખાનના પિતા સલીમખાન કહે છે: ‘ઘણા લોકો સુનામીની ચિંતા કરે છે. ઘણાને ગ્લોબલ વોર્મિગની ચિંતા થાય છે. પરંતુ મારી ચિંતા જુદી છે. હું વિચારુ છું કે મદરેસામાં ભણતા કરોડો મુસ્લિમ બાળકોનું શું થશે…? તેઓ જે ભાષામાં ભણી રહ્યાં છે તેમાં તેમને ઉચ્ચ શિક્ષણ મળશે…? તેમને ઉચ્ચ શિક્ષણના પુસ્તકો એ ભાષામાં મળી શકશે…? અભ્યાસ પછી તેમને કોઈ સારી નોકરી મળશે…? આજનો યુગ તાલીમનો યુગ છે. સામાન્ય મુસ્લિમ તાલીમ પામીને દેશના સામાન્ય પ્રવાહમાં સામેલ થાય તે જરૂરી છે. ખોટું શિક્ષણ આપતી મદરેસાઓથી ગરીબ સાધારણ મુસ્લિમોને બચાવવાની જરૂર છે. કારણ કે ઝનૂન કે ઉગ્રતા કરતાંય અધકચરું શિક્ષણ વધુ હાનિકારક છે. મુસ્લિમોને એવી શાળામાં મોકલો જ્યાં તેઓ એવું શીખે કે જે ખુદાના અસ્તિત્વને નકારે છે તે કાફિર છે– હિન્દુઓ નહીં…! કારણ કે હિન્દુઓ તો પહાડો, નદીઓ, ખીણો કે પથ્થરોમાં પણ ખુદાને શોધી લે છે. અને સમગ્ર કુદરતને પૂજે છે. આપણા બાળકોને એજ શીખવીએ: ‘સારે જહાં સે અચ્છા… હિન્દોસ્તાં હમારા…!’ દોસ્તો, સલમાન ખાનના પિતાના આવા વિચારો જાણીને એમને  સો નહીં;  સો કરોડ સલામ કરવાનું મન થાય છે. 

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s