ઈશ્વરનું હયાતિ સર્ટિફિકેટ…?

     દુનિયાભરના વિજ્ઞાનીઓ વર્ષોથી ઈશ્વર અંગે સંશોધન કરી રહ્યા છે. એમ કહી શકાય કે વિશ્વભરના વિજ્ઞાનીઓએ ઈશ્વરને સમન્સ મોકલાવીને જણાવ્યું છે કે તું વર્ષોથી માનવસમાજ તરફથી શ્રદ્ધા અને ભક્તિનું બેવડું પેન્શન મેળવી રહ્યો છે. પણ આજપર્યંત તેં તારી હયાતીનો દાખલો રજૂ કર્યો નથી. તું તાકિદે તે ન રજૂ કરશે તો અમે તને મૃત જાહેર કરીને તારું પેન્શન બંધ કરી દઈશું. દોસ્તો, સત્ય જે હોય તે પણ કંઈક એવું સમજાય છે કે ઈશ્વર જાણે ખોવાયેલી કોઈ વસ્તુ છે અને વિજ્ઞાન બે સેલની નાની બેટરી. એક સરસ વાત એ બને છે કે ધર્મ કે શ્રદ્ધાને વચ્ચે લાવ્યા વિના વિજ્ઞાનની ટોર્ચ કેવળ પ્રાયોગિક સત્ય પર જ પ્રકાશ ફેંકે છે. એથી ઉત્તમ એજ કે આપણે સૌ ચૂપ રહીએ અને વિજ્ઞાનને બોલવા દઈએ. વિજ્ઞાનની બેટરી ક્યારેક તો ખોવાયેલી વસ્તુ જરૂર શોધી કાઢશે. ત્યાં સુધી આસ્તિકો, તમે પૂજા, પાઠ, ભક્તિ વગેરે ચાલુ રાખો… અને નાસ્તિકો તમે ઈશ્વરનો ઈનકાર ચાલુ રાખો. કદાચ આસ્તિક નાસ્તિકની તકરારથી કંટાળીને ઈશ્વર પેલી બેટરી જોડે ઝાજી સંતાકુકડી નહીં રમે…! બેસ્ટ ઓફ લક ટુ મેનકાઈન્ડ…!

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s