શરાબ… ઝેરના પારખાં હોય…?

     એક અઠંગ શરાબીનું લિવર ફાટ્યું. એ મૃત્યુ પામ્યો તે સમયે પણ એના હાથમાં દારૂની શીશી હતી. એવું લાગતું હતું જાણે મોત મુદ્દા માલ સાથે પકડાઈ ગયું. એક જ્યોતિષીએ એને કહેલું: ‘તારુ મોત પાણીથી થશે…!’ અને એ માણસ જિંદગીભર કૂવો, તળાવ કે નદીથી ડરતો રહ્યો. (ત્યાં સુધી કે બાથરૂમમાં નાહવાના પાણીથી પણ એને ડર લાગતો હતો) પણ શરાબમાં છૂપાયેલા જીવલેણ પાણીને એ ન ઓળખી શક્યો. મતલબ નદીથી ડરતો રહ્યો અને શરાબનો આખો સમુદ્ર ગટગટાવી ગયો. સંતો કહે છે કે જોવા માટે આંખ કરતાં બુદ્ધિની અને સમજવા માટે બુદ્ધિ કરતાં લાગણીની વધુ જરૂર પડે છે…!’ ગાંધીજીના જમાનાની વાત છે. એક વિદેશી પત્રકારે કદી શરાબ હોઠે અડાડ્યો ન હતો. એક દિવસ મિત્રોના કહેવાથી એણે શરાબ પીધો અને એની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ. ગાંધીજીના કાને આ વાત ગઈ ત્યારે તેમણે કહ્યું: ‘શરાબની હાનીકારકતાને સમજવા માટે ખરાબ બનવાની શી જરૂર હતી…? ઝેરના પારખા હોય…?’

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s