છોડમાં રણછોડ અને વૃક્ષમાં વાસુદેવ

      નાસ્તિકો પણ પૂજા કરતાં હોય છે એમ કોઈ કહે તો ઝટ માની ન શકાય પરંતુ વાત સાચી છે. નાસ્તિકોના પૂજાપાઠ કેવા હોઈ શકે તે જાણી લઈએ. પાણીનો બગાડ ના કરીએ તે સાચી જળપૂજા થયેલી કહેવાય. વૃક્ષની આરતી ના ઉતારીએ કે તે પર કંકુનું તિલક પણ ભલે ના કરીએ… બસ, તેના પર કુહાડાના ઘા ન મારીએ તે વૃક્ષ પૂજન કહેવાય. પૃથ્વી પરિષદને અમે ધરતી માતાનો અશ્વમેઘ યજ્ઞ ગણીએ છીએ. દરેક માણસે એક વૃક્ષ રોપવું એવા અભિયાન સાથે સત્યશોધક સભા આગળ આવશે ત્યારે તે રેશનાલિસ્ટો દ્વારા થયેલો ‘વિશ્વશાંતિ યજ્ઞ’ ગણાશે! હવાને પ્રદુષણ મુક્ત રાખીએ તે પ્રાણવાયુની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા થઈ કહેવાય. સૃષ્ટિની સૌથી અધિક પૂજવા જેવી ચીજ છે વૃક્ષ… માણસની જીવનયાત્રામાં સુવાવડખાનાથી સ્મશાન સુધી અને ચાલણગાડીથી ચિતા સુધી માણસને લાકડાની જરૂર પડે છે. એ વૃક્ષનું જતન કરવા માટે પાંડુરંગજીનો મંત્ર યાદ રાખવો પડે. પાંડુરંગજીએ સાચું જ કહ્યું છે: ‘છોડમાં રણછોડ અને વૃક્ષમાં વાસુદેવ…!’

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s