માણસ: દુનિયાનો ડેપ્યુટી ગૉડ…!

      માણસ કુદરતની માસ્ટરપીસ આઈટેમ છે. માણસને અમે દુનિયાનો ‘ડેપ્યુટી ગૉડ’ ગણીએ છીએ. એણે દુનિયાને શણગારી છે. (અને એણે જ બગાડી પણ છે) આ દુનિયામાંથી માણસની બાદબાકી એટલે બરફમાંથી પાણીની બાદબાકી! બધું માણસની આસપાસ રચાયું… વણાયું અને સર્જાયું છે. સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં માણસ ભલે એક મગતરા સમાન હોય પણ એ મગતરા પાસે મૂઠી સરખું દિમાગ છે તે અમેરિકાના સુપર કોમ્પ્યુટર કરતાં ય વધુ શક્તિશાળી છે. માણસ ઈશ્વરની એસેટસ છે. માણસને કદાચ ઈશ્વર વિના પરવડી શકે પણ ઈશ્વરને માણસ વિના ચાલવાનું નથી. કોઈ માણસ કરોડપતિ હોય છતાં તે તેના નોકરચાકર વિના લાચાર બની જાય છે. આ દુનિયાની મૂળ માલિકી ભલે ભગવાનની હોય પણ દુનિયાનો મેનેજર માણસ છે. કોઈ કારખાનું મેનેજર વિના ચાલી શકે ખરું…?

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s