ટીવી વર્સિસ લાયબ્રેરી

        સ્ત્રીઓનો સુવર્ણમોહ અને તસ્કરોનો તરખાટ એ બેની વચગાળાનો રસ્તો બેંકના લોકર સુધી પહોંચે છે. ટીવી, વિડિયો અને સિનેમાના આક્રમણને કારણે લાયબ્રેરી સુધીની પગદંડીઓ લગભગ બંધ થઈ જવા આવી છે. જ્ઞાનપિપાસાની સાંકડી કેડી માણસને લાયબ્રેરી સુધી દોરી જાય છે. એ કેડી પર અવરજવર બહુ ઓછી છે. યુવાનોને લાયબ્રેરી વહાલી છે પણ તે પુસ્તકોની નહીં વિડિયો લાયબ્રેરી…! એક દિવસ એવો આવશે લાયબ્રેરી અવાવરુ કૂવા કે વાવ જેવી બની જશે. ટીવી પર નવી પેઢીને એના ખંડેરો દર્શાવતી ડોક્યુમેન્ટ્રી દેખાડવામાં આવશે. સત્ય એ છે કે નિયમિત મંદિર જતાં માણસ કરતાં નિયમિત લાયબ્રેરી જતાં માણસમાં આ દુનિયાનું વિશેષ કલ્યાણ રહેલું છે.

 dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s