શ્રદ્ધાના શૉટસર્કિટથી બચીએ

      સ્વ. જવાહરલાલ નહેરુએ તેમના પુસ્તક ‘ડીસ્કવરી ઓફ ઈન્ડિયા’માં લખ્યું છે: ‘કોઈ પણ ધર્મપુસ્તકો ઈશ્વરે લખ્યાં નથી. બધાં માણસો દ્વારા જ લખાયાં છે.’ નહેરુજીની વાત સાચી છે. પરંતુ શ્રદ્ધાળુઓને આવી વાત નથી ગમતી. તેઓ આને ધર્મ પરનું આક્રમણ સમજે છે. તેમના દિલમાં ભક્તિ કે શ્રદ્ધાના નામે અંધશ્રદ્ધાનો થ્રી ફેશ કરંટ વહેતો હોય છે. કોઈના પણ વિવેકબુદ્ધિવાદી વિધાનથી તેમના તે કરંટમાં ફક્ચ્યુએશન આવે છે. અને શ્રદ્ધાના શૉટસર્કિટ થાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે શૉટસર્કિટ એ વિદ્યતનું તોફાની સ્વરૂપ છે. એની સંહારક શક્તિ ગાંડા હાથી જેવી વિનાશક હોય છે. ગાંડો હાથી તોફાને ચઢે ત્યારે તેની આડફેટમાં કોણ કચડાઈ રહ્યું છે તેની તે દરકાર રાખતો નથી. શૉટસર્કિટથી આગ લાગે છે ત્યારે ઘરમાં રામ બેઠા હોય કે રાવણ… આગ તે  સૌને એક સરખી રીતે બાળીને ભસ્મ કરી દે છે. એથી શ્રદ્ધાનો કરન્ટ શૉટસર્કિટમાં ન ફેરવાઈ જાય તેની શ્રદ્ધાળુઓએ કાળજી રાખવી જોઈએ.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s