તડકામાં કિલ્લા પડે ખરાં…?

            ઘણીવાર માનવી હૉલસેલમાં સુખ ખરીદે છે. માણસ આખા વર્ષ માટે તેલ ઘીના ડબ્બા ભરે છે, ઘઉં ચોખા ભરે છે, અને હવે તો કેરીના રસના બાટલા પણ ભરી લે છે. માણસનું ચાલે તો સૂરજનો તડકો ભરી લે… શિયાળાની ઠંડી ભરી લે… અને ઉનાળામાં ગરમીના ડબ્બા ય ભરી લે. બાવીશમી સદીમાં કદાચ તડકાને ટીનમાં પૅક કરી શકાય એવી સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે. જો એમ થઈ શકશે તો બાવીશમી સદીની બે ગૃહિણીઓ વચ્ચેનો એક સંવાદ કંઈક આવો હશે: ‘અમારે ત્યાં આ વખતે તડકાના દશ ડબ્બા ભર્યા હતા પણ અડધો શિયાળો ય ન ચાલ્યા…!’ અન્ય ગૃહિણી જવાબ આપશે: ‘તું દશ ડબ્બાની વાત કરે છે, અમારે ત્યાં તો દર ઉનાળામાં અઢાર ડબ્બા તડકો અને શિયાળામાં પૂરા બાવીશ ડબ્બા ઠંડી ભરી લઈએ છીએ, પણ તોય ઉનાળામાં એસી ચલાવવું પડે છે. અને શિયાળામાં હિટર વાપરવું પડે છે. જવા દો ને વાત…! ઘરમાં બધાનાં જ હાથ છૂટા છે. ગયે વર્ષે તો બોરિક પૌડર ખરાબ આવી ગયો હશે કે શું તે તડકામાં કિલ્લા પડી આવ્યા હતાં…!’ દોસ્તો, તડકામાં કિલ્લા પડતા નથી. ઠંડી તવાઈને પીગળી જતી નથી, અને માણસના મોજશોખને ય કદી ઉધઈ લાગતી નથી. પણ આ બધી વાતનો કુલ સરવાળો એટલો જ કે છીટલી હોય કે છગન અને મૈયત હોય કે લગન…, માણસના પ્રયાસો હંમાશા સુખ પામવાના હોય છે. નહીંતર સ્મશાનમાં માઈક અને મૈયતમાં જમણ હોય ખરું…?

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s