દુર્જનતાના ડુંગરોમાં સજ્જનતાની સુરંગ ચંપાય છે.

      દુનિયા જરૂર બગડી છે પણ હજી વર્ષો સુધી એને વાંધો આવવાનો નથી. કેમકે એક સરસ વાત એ બને છે કે દુર્જનતાના ડુંગરોમાં સજ્જનતાની સુરંગ ચંપાય છે. દુર્જનતા નાશ પામે છે અને સજ્જનતાના રસ્તાઓ ડગલેને પગલે સાથ આપે છે. માનવતા ઓછી થયેલી જણાય છે પણ તેનું સાવ નિકંદન નીકળી જવાની શક્યતા નથી. પાંચસો ખરાબ માણસો મરે છે ત્યારે તેની સામે બે સારા માણસો જરૂર પેદા થાય છે. એ રીતે દુનિયાના ત્રાજવામાં સજ્જનતા દુર્જનતાનું બેલેન્સ જળવાઈ રહે છે. પરિણામે દાઉદ ઈબ્રાહિમ, મેમણ કે લતિફ જેવાનું સાટુ ખેરનાર જેવા માણસો વાળી આપે છે. નથ્થુરામ ગોડસેની સંખ્યા અંત સુધી એક જ રહેવા પામી હતી. એની સામે ગાંધી, સુભાષ, જવાહર, લોકમાન્ય તિલક. સાવરકર, ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ જેવા ઘણા સુશોભિત પુષ્પો દેશની ધરતી પર ખીલ્યા હતાં. એથી આપણે દુનિયા વિષે સાવ નિરાશ થઈ જવાની જરૂર નથી.

 dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s