સત્ય એટલે રેશનાલિઝમનો આત્મા!

        અમે વર્ષોથી કલમ દ્વારા મા સરસ્વતીની પૂજા કરતા આવ્યા છીએ. ક્યારેક અમે ખોટી દિશામાં ગાડી દોડાવી હોય એવું પણ બન્યું છે. અમારા સુજ્ઞ વાચકો ત્યારે અમારા દોર ખેંચી અમને સાચે રસ્તે મૂકી દે છે. ચિંતન પ્રક્રિયામાં અમને ખોટા પડ્યાના રંજ કરતાં સત્ય લાધ્યાનો આનંદ વિશેષ રહ્યો છે. આખરે આપણા સૌનો પ્રવાસ સત્યના શિખર તરફનો છે. એ પ્રવાસમાં અહંમની આડી તેડી ગલીઓ બહુ આવે છે. કોકની સાચી વાત સ્વીકારવામાં અને ખુદની ભૂલ સ્વીકારવામાં આપણી સમજદારી કે વિવેકબુદ્ધિની કસોટી થાય છે. ધૂરંધર વિજ્ઞાનીઓ પણ તેમના પ્રયોગો કે અવલોકનોમાં ખોટા ઠર્યા છે ત્યાં તેમણે તેમની ભૂલનો નમ્રભાવે સ્વીકાર કરીને છેવટના સત્યનો ખેલદિલીપૂર્વક સ્વીકાર કર્યો છે. એજ સાચી રીત છે. સત્ય સામે શિર ઝૂકાવવું એટલે ઈગોઈઝમ છોડી રેશનાલિઝમ અપનાવેલું કહેવાય.

dineshpanchal.249@gmail.com

dineshpanchalblog.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s